آبسرد از فرآینده توسعه عقب افتاده است
آبسرد از فرآینده توسعه عقب افتاده است
هرداری آبسرد تمام الکترونیک می‌شود.

👤«واشقانی‌فراهانی» شهردار آبسرد در نخستین نشست با کارکنان شهرداری:

🔹آبسرد شهری است که از فرایند توسعه عقب افتاده است و هدف اصلی ما در این مجموعه ایجاد تحول شهری است.

🔸برای رسیدن به تحول، کارکنان حرفه ای مورد نیاز است، لذا آموزش جدی و ارزیابی دقیق سرلوحه کار ماست که به زودی محقق و انجام خواهد شد.

🔹ایجاد اتاق فکر هم در شهر و هم در شهرداری در مسیر رسیدن به تحول از اهمیت بالایی برخوردار است.

🔸در پی آن هستیم که شهرداری آبسرد را به یک شهرداری تمام الکترونیک تبدیل کنیم و این مسیر همت جمعی پرسنل را می‌طلبد.

🔹سلامت و پاکدستی از محورهای اصلی کار خود ماست و از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد تاکید قرار دارد و باید بسیار به آن توجه شود، سلامت، صداقت و پاکدستی است که امیدواریم با سرلوحه قراردادن موضوعات مطروحه در راستای ارائه خدمات و تحقق خواسته‌ها و منافع شهروندان گام‌های محکم و موثر برداشته تا شرمنده مردم نشویم.