آخرین نظرسنجی درباره میزان آرا کاندیداها
آخرین نظرسنجی درباره میزان آرا کاندیداها
میزان رای پاسخگویان به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برحسب مشارکت کنندگانی که نامزد خود را انتخاب کرده‌اند و مشارکت‌کنندگانی که هنوز به طور قطعی نامزد خود را انتخاب نکرده‌اند

🔹 میزان رای پاسخگویان به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برحسب مشارکت کنندگانی که نامزد خود را انتخاب کرده‌اند و مشارکت‌کنندگانی که هنوز به طور قطعی نامزد خود را انتخاب نکرده‌اند.

🔹 همچنین از بین افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند ولی هنوز نامزد مورد نظرشان را انتخاب نکرده‌اند، اگر امروز انتخابات برگزار شود، نتایج به شرح فوق خواهد بود

🔹این نظرسنجی با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور از طریق مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاها در تاریخ ۹ الی ۱۱ خرداد اجرا شده است