آزادسازی بالغ بر ۶ هکتار از اراضی ملی در رودهن از چنگ زمین خواران
آزادسازی بالغ بر ۶ هکتار از اراضی ملی در رودهن از چنگ زمین خواران
رئیس حوزه قضایی رودهن گفت: بالغ بر ۶ هکتار از اراضی ملی در رودهن به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان از چنگ زمین خواران آزاد سازی شد.

زیداله خدایاری رئیس حوزه قضایی رودهن اظهار کرد: امروزدر راستای حفظ و حقوق بیت المال و مبارزه با پدیده زمین خورای در اراضی ملی، با دستور قضایی به مساحت بالغ بر ۶۰ هزار مترمربع از چنگ زمین خواران آزاد سازی شد.

وی ادامه داد: پس از نظر کارشناسان، ارزش ریالی این زمین ها حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تخمین زده شد.

رئیس حوزه قضایی رودهن گفت: اراضی ملی تحت تولیت اداره راه شهرسازی دماوند بود و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی اداره راه و شهرسازی و با پشتیبانی کلانتری مهر آباد از دست زمین خواران رفع تصرف و به بیت المال باز گردانده شد.

خدایاری افزود: در برخورد با متجاوزین به بیت المال هیچ خط قرمزی نداریم و به زودی سراغ دیگر افراد متعرض خواهیم رفت.