آزادسازی ۱۴ هکتار از اراضی زراعی در منطقه هاشمک دماوند با ورود دادستانی
آزادسازی ۱۴ هکتار از اراضی زراعی در منطقه هاشمک دماوند با ورود دادستانی
دادستان عمومی و انقلاب دماوند از آزادسازی حدود ۱۴ هکتار از اراضی زراعی در منطقه هاشمک در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خبر داد.

محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب دماوند در گفت‌وگو با میزان از آزادسازی حدود ۱۴ هکتار از اراضی زراعی در منطقه هاشمک در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند خاطرنشان کرد: در راستای حراست از اراضی کشاورزی در منطقه هاشمک و با دستور قضایی ۲۲۵ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شامل ۲۲۲ مورد دیوار کشی به طول ۱۷ هزار و ۲۲۰ متر طول و ۳ مورد بنای نیمه کاره به مساحت ۲۲۰ متر مربع با سطح آزادسازی حدودا ۱۴ هکتار قلع و قمع شدند.