آزادسازی ۳۰۰ میلیارد ریال از اراضی در شهرستان دماوند
آزادسازی ۳۰۰ میلیارد ریال از اراضی در شهرستان دماوند
احمد همتی از آزادسازی شش هزار مترمربع از پلاک گندک دماوند به کمک یگان حفاظت اداره کل ، نیروی انتظامی و حمایت های دادستانی شهرستان دماوند خبر داد.

👤رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند از آزادسازی قسمتی از پلاک گندک خبر داد.

🔹احمد همتی از آزادسازی شش هزار مترمربع از پلاک گندک دماوند به کمک یگان حفاظت اداره کل ، نیروی انتظامی و حمایت های دادستانی شهرستان دماوند خبر داد و گفت: طی ۱۵ فقره تخریب و قلع و قمع دیوارکشی های غیر مجاز موفق شدیم اراضی تصرف شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال را آزادسازی کنیم.

🔸همتی از شهروندان خواست با توجه به حجم بالای تصرفات در شهرستان دماوند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با شماره ۲۴ ساعته یگان حفاظت اراضی راه و شهرسازی ۱۶۵۶ تماس حاصل کنند.