آزاد سازی ۳۷,۷۳۵ متر مربع از اراضی کشاورزی در منطقه وادان
آزاد سازی ۳۷,۷۳۵ متر مربع از اراضی کشاورزی در منطقه وادان
پیرو مصوبات ستاد مدیریت ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند با هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز و غیرقانونی برخورد و تخریب خواهد شد.

پیرو مصوبات ستاد پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند و در اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی، زراعی و باغات با دستور قضایی و با حضور عوامل انتظامی در منطقه وادان از توابع بخش مرکزی شهرستان، تعداد ۴۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شامل ۳۴ مورد دیوار کشی به طول ۲,۶۵۰ متر با سطح آزاد سازی ۲۷,۶۰۰ متر، ۳ مورد تخریب بنا با سطح آزاد سازی حدود ۱۳۵ متر مربع، ۳ مورد جمع آوری محوطه سازی در قالب آسفالت به مساحت ۱۰,۰۰۰ متر تخریب، و در مجموع ۳۷,۷۳۵ مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

گفتنی است؛ پیرو مصوبات ستاد مدیریت ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند با هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز و غیرقانونی برخورد و تخریب خواهد شد.

از ساکنان محترم شهرستان در صورت مشاهده موارد تخلف در این زمینه می‌توانند موضوع را به شماره ۱۳۱ اطلاع رسانی نمایند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.