آغاز روند رسیدگی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در هیات نظارت شهرستان دماوند
آغاز روند رسیدگی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در هیات نظارت شهرستان دماوند
پرونده داوطلبانی که در این مرحله در هیات اجرایی رد صلاحیت شده‌اند، چهار روز فرصت اعتراض دارند و بعد از مهلت قانونی هیات‌ نظارت استان نسبت به بررسی آن اقدام خواهد نمود.

رحیمی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهر و روستا در شهرستان دماوند گفت: طبق ماده ۵۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور فرصت ۱۴ روزه بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات اجرایی شهرستان به پایان رسیده است.
وی افزود: با ارسال پرونده داوطلبین به هیات نظارت روند احراز صلاحیت در هیات نظارت شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رحیمی افزود: پرونده داوطلبانی که در این مرحله در هیات اجرایی رد صلاحیت شده‌انددر هیات‌ عالی نظارت استان بررسی و نتیجه به فرمانداری اعلام خواهد شد.