آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا از امروز
آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا از امروز
از امروز واکسیناسیون فاز دوم کرونا با تزریق واکسن‌های وارداتی به سالمندان بالای ۸۰ سال آغاز می‌شود.

از امروز واکسیناسیون فاز دوم کرونا با تزریق واکسن‌های وارداتی به سالمندان بالای ۸۰ سال آغاز می‌شود.

پیش از این کادر بهداشت و افراد در مواجهه با ویروس کرونا واکسینه شدند./فارس