آمادگی برای اجرای طرح آگاه سازی زنان و دختران
آمادگی برای اجرای طرح آگاه سازی زنان و دختران
آگاه سازی زنان ودختران در طرح دانش خود مراقبتی اجرای طرح دانش خود مراقبتی در شهرستان دماوند به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند عنوان کرد: یکی از وظایف سازمان بهزیستی کاهش دادن آسیب های اجتماعی در سطح جامعه میباشد که با آموزش دهی به آحاد مردم می توان در این عرصه قدم  های بزرگی برداشت.

فاطمه حاجی خانزادی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر طرح دانش خود مراقبتی  برای  عموم دختران وزنان ۱۵ تا ۳۵ ساله شهرستان  با عناوینی همچون مهارت ارتباط موثر، مهارت ابراز وجود، مهارت تصمیم گیری و حل مسئله، کارکرد تقسیم تولید مثل، انواع بلوغ، سواد رسانه ی و… و. در دستور کار قرار گرفته شده است.  

وی افزود: این طرح برای اولین بار از سوی بهزیستی کشور به صورت پایلوت در شهرستان دماوند به اجرا آمده تا جهت افزایش  آگاهی دادن و بالاتر بردن دانش زنان ودختران شهرستان اقدامات موثری بر داشته شود.