آمادگی مدارس برای بازگشایی و آموزش حضوری در دماوند
آمادگی مدارس برای بازگشایی و آموزش حضوری در دماوند
هیچ موردی از بیماری کرونا گزارش نشد.

مدیریت آموزش و پرورش دماوند در نشست ستاد کرونا اظهار کرد: با توجه به جمعیت آماری دانش‌آموزان ما که ۲۲ هزار و ۸٠٠ دانش آموز هستند و با توجه به بخشنامه ٠۶که در شهریور ماه از مدیران مدرسه خواسته شده بود، شرایط بازگشایی مدارس بر اساس نوع مجازی و ترکیبی یا به صورت حضوری در سامانه مربوطه شده بود.

🔹«زهرا طاولی» افزود: مدارس در هفته‌های گذشته برای مدارس کم جمعیت و همینطور هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کار و دانش و واحدهای درسی عملی به صورت حضوری بازگشایی شده بود؛ همچنین کلاس‌ها در مدارس کم جمعیت و عشایر و هم فنی حرفه‌ای برای دروس عملی طی دو ماه گذشته برگزار شده و هیچ گزارشی از بیماری کرونا به سمع و نظر ما در این حوزه نرسیده است.

🔸وی گفت: با توجه به تأکیدی که نسبت به بازگشایی مدرسه برای متوسطه دوم از ۱۵ آبان ماه و برای ابتدایی و متوسطه اول در اول آذرماه داشتیم، مجدداً از همکاران خود که در خارج از این زمان مقرر درخواست بازگشایی مدارس را باید در سامانه مربوطه انجام می‌دادند، فرصت مجددی در سامانه ایجاد شد تا دوباره درخواست کنند؛ طی هفته گذشته کارشناسان و در این راستا، معاونین در سطح منطقه از مدارس ۴ ناحیه منطقه بازدید کردند.

🔹مدیریت آموزش و پرورش دماوند تصریح کرد: ما از همکاران پیگیری کرده بودیم که مدیران ضمن اعلام درخواست خود، قرار بود که نحوه یا سناریوی بازگشایی مدرسه را با پیوست نظر شورای مدرسه به اداره آموزش و پرورش ارجاع دهند که همکاران ما طی یک هفته گذشته از چهار ناحیه در نوبت‌های مختلف از بیشتر مدارس بازدید و نظرات خود را در قالب چک لیست تنظیم کردند.

🔸طاولی بیان کرد: برای مدارسی که این امکان وجود داشته باشد به صورت ترکیبی و در گروه‌هایی با تعداد دانش آموزان کمتری در نوبت‌های حداقل یک روز در هفته یا دو روز در هفته به خصوص برای دانش‌آموزانی که هدف هستند، یعنی دانش آموزانی که بیشترین غیبت را در کلاس‌ها داشتند یا دانش آموزانی که به صورت فعال و پویا نبودند و همین طور دانش‌آموزانی که در شرایط مجازی قابلیت فعال بودن و پویا بودن و تعامل برقرار کردن و یادگیری برایشان میسر نشده و از طرف دیگه دانش آموزانی که واقعاً توانمند و خوب هستند اما تمایل دارند که حداقل یک روز در مدرسه شرکت پیدا کنند، با نظر مدیر مدرسه و شورای مدرسه و بازدید همکاران ما از مدرسه این امکان برای دوستان به وجود آمده تا شرایط حضور تدریجی همراه با امنیت را برای فرزندان مهیّا کنند.

🔹وی ادامه داد: شاید نتوان شرایط استانداردی که مدّ نظر وزارت بهداشت است و در دستورالعمل‌ها آمده را در همه مدارس اجرا کرد، ولی تا جایی که ممکن است با تعداد روزها و پذیرش دانش‌آموزان محدود و مراقبت و کنترل مدیران و همین طور همیاری و همکاری اولیای مدرسه نسبت به ورود و خروج دانش‌آموزان این کار خیلی به صورت محتاطانه و با ضریب امنیت بالا در سطح منطقه ما انجام خواهد شد.