آمار ثبت‌نام کنندگان نهایی داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش رودهن
آمار ثبت‌نام کنندگان نهایی داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش رودهن
آمار ثبت‌نام کنندگان نهایی داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش رودهن اعلام شد

شایان ذکر است ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها از تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه آغاز و تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ادامه داشت.