چرا فرمانداری آمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰را اعلام نمی کند؟
چرا فرمانداری آمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰را اعلام نمی کند؟
آمار مقایسه ای نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دوره های یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری شهرستان دماوند + جدول و نمودار

آمار مقایسه ای نتایج دوره های یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری در شهرستان دماوند توسط ستاد انتخابات شهرستان دماوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱(سه روز بعد از انتخابات) اعلام شد.

با توجه به وظیفه اطلاع رسانی توسط ادارات و نهادها، جای سؤال وجود دارد، چرا فرمانداری آمار شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد ۱۴۰۰را منتشر نمی کند؟!!!!