آیا واکسن برکت مانع ورود واکسن خارجی شد؟!
آیا واکسن برکت مانع ورود واکسن خارجی شد؟!
آیا این ظلم نیست که مهمترین دستاورد علمی کشور را که تنها در انحصار 6 کشور دنیاست، اینطور به دست خودمان بی آبرو کنیم؟ دستاورد دانشمندان ایرانی را اول گفتند بلوف ودروغ است. بعد که مشخص شد به جهت کرونا و تحریم ها دوماه تاخیر کاملا طبیعی در تحقق وعده ها داریم، کارشان به جائی رسیده است که می گویند واکسن داخلی اجازه نداده است واکسن خارجی وارد شود و خون کشته های کرونا گردن برکت است.

رسانه های شیطان متناسب باذاتشان، تلاش می کنند کشته های کرونا را گردن نظام بیاندازند و بی اعتمادی بسازند. به چه نحو؟ اول گفتند واکسن ایرانی یک بلوف بوده است. مرحله بعد هم تلاش کردند عدم واردات واکسن خارجی را گردن تولید واکسن ایرانی بیاندازند. البته برخی نیز این ادعای عجیب را باور و عجیبتر اینکه برخی هم تکرار کردند. از جمله آقای شهریاری نماینده مجلس. البته خبرنگار خبرگزاری فارس با اقای شهریاری سه بار تماس می گیرد و سوال می کند این ادعای شما مستند به کدام سند است که او می گوید سندی ندارم.
✅اما واقعیت چیست؟
۱️⃣یکم. ستادفرمان امام اعلام کرد ۵۰ میلیون دوز واکسن تولید می کند. این درحالی است که نیاز کشور در فاز اول ۱۶۰ میلیون دوز است. سوال اینست که اگر واکسن ایرانی مانع واکسن خارجی شده است این مابه التفاوت را چطور قرار بوده تامین کنند؟
۲️⃣دوم. رئیس ستاد فرمان امام، در دی ماه سال گذشته اعلام می کند که برکت بخشی از نیاز واکسن را تامین می کند و بقیه را دولت باید وارد کرد. مدعیان با این خبر چه می کنند؟ چرا تولید کننده خودش درخواست واردات می کند؟
۳️⃣سوم. می گویند مخبر به عنوان تولید کننده، اجازه واردات نداده است. سوال اینست که مگر مخبر کیست؟ چرا باید چنین حقی داشته باشد؟ چرا باید وزیر بهداشت حرف مخبر رو گوش دهد؟ فرض کنیم وزیر بهداشت هیچ، چرا باید روحانی حرف مخبر را بپذیرد؟ ضمن اینکه مگر روحانی اعلام نکرد واکسن وارد می کنیم؟ دروغ گفت؟ پس چرا وزیر خارجه قرارداد خرید واکسن بست؟ چرا پول دادند؟
۴️⃣چهارم. رسانه اهریمن مدعی است برکت به خاطر بدست گرفتن انحصار در بازار اجازه واردات نداده است. حال سوال اینست که پس واکسن هایی که تا پیش از تائید واکسن برکت وارد شده است چه منطقی داشته است؟ توضیح مدعیان درباره این ۲۷ میلیون دوز واکسنی که وارد شده است چیست؟
جهت اطلاع تا زمان تائید واکسن برکت در خرداد ماه، ۷۵۰ هزار دوز واکسن در اسفند۹۹٫ ۱٫۲ میلیون دوز در فروردین. ۳٫۶ میلیون اردیبهشت و ۱٫۲ میلیون دوز واکسن در خردا وارد شده است. آیا این اعداد را منکرند؟
۵️⃣پنجم. همه اینها به کنار. یک سوال ساده. برکت چرا باید مخالف واردات واکسن باشد؟ فرض کنید از همان روز اول، بازار واکسن با واردات اشباع شود و دیگر واکسن برکت به کار نیاید. آنوقت سوال اینست که برکت سود می برد یا زیان؟
در حال حاضر واکسن برکت را دولت ۸ دلار می خرد. این درحالی است که همین واکسن را الان بین ده تا ۱۲ دلار چندین کشور مثل پاکستان و آفریقا در لیست انتظار خرید هستند. با این توضیح برای برکت کدام یک سود ده ترست؟ مصرف داخل یا صادرات؟
✅در نهایت اینکه؛
خناس ها خدعه می کنند؛ اما سوال اینست چرا برخی در داخل نوچه این دیاثت رسانه ای می شوند؟ آیا این ظلم نیست که مهمترین دستاورد علمی کشور را که تنها در انحصار ۶ کشور دنیاست، اینطور به دست خودمان بی آبرو کنیم؟
دستاورد دانشمندان ایرانی را اول گفتند بلوف ودروغ است. بعد که مشخص شد به جهت کرونا و تحریم ها دوماه تاخیر کاملا طبیعی در تحقق وعده ها داریم، کارشان به جائی رسیده است که می گویند واکسن داخلی اجازه نداده است واکسن خارجی وارد شود و خون کشته های کرونا گردن برکت است. حماقت نیست؟
ظلم به انقلاب هیچ. حداقل به دانشمندان این کشور ظلم نکنیم. به دانشمندان هیچ. به روح و روان مردم ظلم نکنیم.مردم هیچ. به خودمان ظلم نکنیم.