آیین معارفه معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند
آیین معارفه معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند
معارفه معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند برگزار شد

این مراسم روز شنبه به ریاست مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند برگزار شد.
به موجب حکم دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و بنا به پیشنهاد مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند، صمد جلیلوند به سمت معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان دماوند منصوب شد.