اتمام زمان رسیدگی صلاحیت داوطلبین شوراهای روستا در بخش‌ مرکزی دماوند و رودهن
اتمام زمان رسیدگی صلاحیت داوطلبین شوراهای روستا در بخش‌ مرکزی دماوند و رودهن
مهلت ۴ روزه به داوطلبان جهت اعتراض به عدم احراز صلاحیت‌

رحیمی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای در شهرستان دماوند:
مهلت قانونی بررسی صلاحیت‌ها در هیات اجرایی و نظارت بخش‌های مرکزی دماوند و رودهن به پایان رسیده است.
داوطلبانی که صلاحیت‌شان در هیات‌های اجرایی و نظارت بخش مرکزی دماوند و رودهن احراز نگردیده، چهار روز فرصت دارند تا مراتب اعتراض خود را به هیات نظارت شهرستان دماوند اعلام نمایند.
هیات نظارت شهرستان دماوند در مهلت قانونی اعتراضات داوطلبین را بررسی و نتیجه نهایی را تا ۱۵ خردادماه اعلام خواهد نمود.
داوطلبان هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند، هیات نظارت شهرستان دماوند با بررسی دقیق اجازه نخواهد داد که حق کسی تضییع گردد.