اجرای طرح امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در دماوند
اجرای طرح امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در دماوند
بیش از ۲.۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در طرح امنیت اجتماعی کشف شد

سردار عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران:
🔹به دنبال طرح امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در ۳ نقطه از شهرستان دماوند بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان کالای قاچاق از متخلفین و مجرمان کشف و به همراه قاچاقچیان و خودروهای مربوطه ضبط گردید.
🔹در این طرح بیش از ۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر مانند تریاک، حشیش و ادوات مصرف از قاچاقچیان و فروشندگان کشف و عوامل آنان که در قالب ۲ باند بودند دستگیر و باندها متلاشی شدند.
🔹چند قبضه سلاح جنگی و شکاری که از قبل شناسایی شده بود و افرادی با آنها اقدامات بزهکارانه انجام میدادند کشف و ضبط شد. 
🔹️در این طرح مجموعا ۹۴ نفر اعم از قاچاقچی،مواد فروش و خرده فروش مواد مخدر، معتادین و سارقین دستگیر و تحویل مقامات محترم قضایی برای رسیدگی به جرائمشان شدند.