اجرای طرح توانبخشی بر جامعه در ۵۰ نقطه روستایی دماوند
اجرای طرح توانبخشی بر جامعه در ۵۰ نقطه روستایی دماوند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند هدف از اجرای طرح توانبخشی بر جامعه را یک طرح راهبردی عنوان کرد

فاطمه خانزادی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند در خصوص طرح توانبخشی بر جامعه (CBR) گفت: معلولین همانند دیگر افراد جامعه باید از خدمات جامعه برخوردار باشند و باید شرایطی فراهم شود که زمینه بهره‌مندی خدمات برای این قشر از جامعه ایجاد شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی تنها متولی ارگان‌های دولتی در بحث ارائه خدمات به این قشر از جامعه است.

وی هدف از اجرای طرح توانبخشی بر جامعه را یک طرح راهبردی عنوان کرد و گفت: این طرح در جهت توسعه جامعه برای ارائه خدمات توانبخشی، برابری فرصت‌ها و فراگیرسازی اجتماعی همه افراد دارای معلولیت که از طریق تلاش‌های مشترک افراد دارای معلولیت، خانواده‌های آنان و سازمان بهزیستی در زمینه سلامت، آموزش، معاش، امور اجتماعی و توانمندسازی است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در دماوند با شناسایی معلولین در سطح ۵۰ نقطه روستایی توسط مرکز مثبت زندگی ۳۹۹۶ توانسته‌ایم ۳۸۰ معلول در سطح روستا را شناسایی و ارائه خدمات را فراهم سازیم.