اجرای طرح پیوند سرشاخه کاری باغات سیب در شهرستان دماوند
اجرای طرح پیوند سرشاخه کاری باغات سیب در شهرستان دماوند
مدیر جهاد کشاورزی دماوند از اجرای طرح پیوند سرشاخه کاری باغات سیب در سربندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، اردلانی افزود: برای نخستین بار طرح پیوند سرشاخه کاری باغات سیب در شهرستان دماوند با هماهنگی و همکاری دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، موسسه علوم باغبانی کشور( پژوهشکده میوه های سردسیری و معتدله)، مدیریت امور باغبانی استان تهران و مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان دماوند انجام شد.

وی ادامه داد: درحال حاضر عملیات پیوند سرشاخه سیب باغ اقای عباس عظیمی منطقه شاهبداغی سربندان درحال اجراست.