اجرای طرح گسترش باغچه‌های خانگی و بهبود تغذیه در شهرستان دماوند
اجرای طرح گسترش باغچه‌های خانگی و بهبود تغذیه در شهرستان دماوند
این طرح با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی غذایی خانوار روستایی و ایجاد باغچه های خانگی با تاکید بر تولید محصول سالم اجرا گردید.

طرح گسترش باغچه‌های خانگی و بهبود تغذیه در شهرستان دماوند اجرا شد.

این طرح با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی غذایی خانوار روستایی و ایجاد باغچه های خانگی با تاکید بر تولید محصول سالم در روستاهای وادان و آبسرد با حضور پرسنل شبکه بهداشت و کارشناسان جهاد کشاورزی اجرا گردید.

مهندس آذرمهر مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی آبسرد گفت: ترویج کشت باغچه‌های خانگی با هدف تولید سبزیجات و صیفی‌جات سالم و به دور از سموم شیمیایی از برنامه‌های مشترک وزارت بهداشت و سازمان جهاد کشاورزی است.

وی در ادامه بر تولید محصولات سلامت محور و تغذیه صحیح با دسترسی آسان به ریز مغذی‌های مورد نیاز در سبد غذایی خانوار مناطق روستایی تاکید دارد.