احتمال قرمز شدن وضعیت شهرستان دماوند با سرایت پذیری بالای شیوع سویه امیکرون
احتمال قرمز شدن وضعیت شهرستان دماوند با سرایت پذیری بالای شیوع سویه امیکرون
رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس دماوند در حد قابل قبول نیست.

👤خیرخواه مدیر شبکه بهداشت و درمان :
🔹با توجه به پیک ششم کرونا شیوع سویه امیکرون و سرایت پذیری بالای این سویه، تعداد موارد مثبت کرونا و مراجعات مردم به مراکز درمانی شدیدا رو به افزایش است.
🔹دماوند در وضعیت نارنجی قرار دارد که با توجه به شرایط موجود ممکن است، در وضعیت قرمز قرار گیرد.
🔹در حال حاضر از نظر افزایش تعداد موارد بستری در وضعیت نامناسبی قرار داریم و نمودارها کاملا صعودی می‌باشد.
🔹لذا ضروری است تمام ادارات نسبت به رعایت شدید پروتکل‌های بهداشتی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
🔹مراجعات سرپایی به مراکز درمانی شهرستان در هفته جاری در مقایسه با هفته قبل شدیدا رو به افزایش است.
🔹ویروس امیکرون تاب آوری شبکه بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها را به چالش می‌کشد و رعایت شیوه نامه‌ها در مدارس و اماکن پرجمیعت اصلا در حد قابل قبولی نیست.
🔹اُمیکرون برای افرادی که واکسن نزده‌اند بسیار خطرناک است و مردم حتما دز سوم واکسن خود را در مراکز بهداشتی درمانی تزریق نمایند.