احتمال کمبود آب در شرق پایتخت
احتمال کمبود آب در شرق پایتخت
بحران آب و خشکسالی، امسال دوباره به یکی از جدی‌ترین بحث‌های کشور تبدیل شده است.

بحران آب و خشکسالی، امسال دوباره به یکی از جدی‌ترین بحث‌های کشور تبدیل شده است.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران:
▫️بیشترین کاهش ذخیره مخزن مربوط به سدهای ماملو و طالقان است و سد ماملو یکی از منابع اصلی تامین‌کننده‌ آب شرب شرق و شهرهای جنوب شرق تهران است.
▫️در روزها و ماه‌های آتی به دلیل نبود ذخیره برفی مناسب در حوضه آبریز سدها، میزان آب ورودی به سدها کاهش معناداری دارد و این امر اختلاف وضعیت منابع سدهای تهران در مقایسه با سال گذشته را زیاد می‌کند.