اختصاص ۳ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه، پیشوا، ورامین، قرچک و اسلامشهر
اختصاص ۳ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه، پیشوا، ورامین، قرچک و اسلامشهر
استاندار تهران: مقرر شده بود شهرداران اراضی مناسب را به ستاد مسکن استان ارجاع دهند، البته قدری از برنامه زمانبندی عقب هستیم که تسریع این مسئله مورد تاکید قرار گرفت

استاندار تهران از اختصاص سه هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه، پیشوا، ورامین، قرچک و اسلامشهر خبر داد.
محسن منصوری در جلسه ستاد مسکن که با حضور فرمانداران، شهرداران و روسای دستگاه ها برگزار شد، با اشاره به تقسیم کار قبلی مبنی بر پذیرش تعهد اجرای مسکن توسط شهرداران اظهار داشت: مقرر شده بود شهرداران اراضی مناسب را به ستاد مسکن استان ارجاع دهند، البته قدری از برنامه زمانبندی عقب هستیم که تسریع این مسئله مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: شهرداری ها تعهد کرده بودند برای ۱۳۰ هزار واحد کارسازی انجام دهند که در فاز اول ۵۵ هزار واحد در دستورکار قرار گرفته، زمین ها شناسایی شده و فرآیند اجرایی باید تسریع شود.
استاندار تهران عنوان کرد: به لحاظ اراضی مشکلات مختلفی داشتیم با این حال در این جلسه برای چند زمین بزرگ به مساحت بیش از ۳ هزار هکتار در دماوند، فیروزکوه، پیشوا، ورامین، قرچک و اسلامشهر تصمیم گیری شد تا فرآیند اجرایی آن پیگیری شود.