اختصاص ۴۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش در رودهن
اختصاص ۴۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش در رودهن
از این میزان، ۳۰۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات دولتی و ۱۷۰ میلیارد ریال آن از سوی خیرین مدرسه‌ساز تامین شده است.

👤«رستمی» مدیر آموزش و پرورش رودهن:
🔹️با توجه به نشستی که با حضور مسئولان تشکیل شد، اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال در زمینه تکمیل پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش رودهن اختصاص یافت.
🔸از این میزان، ۳۰۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات دولتی و ۱۷۰ میلیارد ریال آن از سوی خیرین مدرسه‌ساز تامین شده است.
🔹️با توجه به اینکه رودهن در کوهپایه است و در منطقه سنگ‌لاخی قرار گرفته و شرایط جغرافیایی خاصی دارد، در زمینه احداث مدارس، با خاک‌برداری و گودبرداری‌های خاص دیوار حائل، با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.