اداره پست شهرستان دماوند خردادماه سال جاری ۶۰ درصد در حوزه درآمدی رشد داشته است
اداره پست شهرستان دماوند خردادماه سال جاری ۶۰ درصد در حوزه درآمدی رشد داشته است
دماوند در حوزه استارتاپ ۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است

👤کاوه قورچیان مدیرکل پستی منطقه شمال شرق استان تهران:
شهرستان دماوند با ۵ شهر و ۱۱۱ روستا خدمات پستی را در ۴ دفتر دولتی و ۲ دفتر خصوصی، ۲ دفتر قبول شهری و ۴ دفتر پیشخوان خدمات را ارائه می‌کند.
ژئوکد در ۴ شهر در شهرستان دماوند به طور کامل به پایان رسیده و در شهر کیلان نیز تا پایان سال جاری با اخذ نقشه‌های شهرداری به پایان میرسد.

در خرداد ماه سال جاری اداره پست دماوند با ۱۲۳۵۳ مرسوله ۲۸ درصد در حوزه ترافیک و ۶۰ درصد در حوزه درآمدی رشد داشته است و امیدواریم با اقداماتی که در حوزه بازاریابی انجام شده اقدامات خوبی در حوزه تجارت الکترونیک برای استارتاپ‌های شهرستان پیش بینی صورت گیرد.

با توجه به اقداماتی که در اداره پست شهرستان دماوند در حوزه استارتاپ صورت گرفته، به طور مستقیم ۱۰۰ موقعیت شغلی و به طور غیرمستقیم ۴۰۰ شغل در این شهرستان ایجاد کرده است.