ادعای کشتار ۱۷۰۰ سگ در گندک دروغ است
ادعای کشتار ۱۷۰۰ سگ در گندک دروغ است
عده‌ای با حمله گستاخانه و بی‌ادبانه درصدد مانع انجام وظایف قانونی مسئولان هستند

👤«تقی‌زاده» دادستان دماوند:
✳️عده‌ای که با معدوم‌سازی تعداد محدودی سگ بیمار و مزاحم، منافع خودشان در خطر می‌بینند به صورت بسیار گستاخانه، بی‌ادبانه و با وضعیت غیرقابل تصور به صفحات مسئولان مرتبط یا غیرمرتبط حمله‌ور شده‌ و الفاظ بسیار زشت و رکیک سعی می‌کنند با ایجاد انفعال، مانع انجام وظایف قانونی آنها شوند.

✳️گردش مالی مرتبط با سگ‌های ولگرد در کشور بیش از یک‌هزار میلیارد تومان در سال است که عددی وسوسه‌کننده برای خیلی‌هاست.

✳️به نحوی که در همین ایجاد کمپین علیه ادعای دروغین کشتار ۱۷۰۰ سگ در گندگ، تمرکز تعدادی از آنها کسب منافع مادی بیشتر بود.

✳️ادعای دروغین کشتار ۱۷۰۰ سگ در حالی مطرح می‌شود که اصولاً این تعداد سگ در شهرستان دماوند وجود ندارد و کوچه و خیابان شهر مملو از گله‌های سگ است و بیشتر برای تحریک احساسات عده‌ای ناآگاه برای جذب کمک‌های مادی بیشتر است.

✳️این ادعای دروغین، قابل مقایسه با ادعای دروغین افسانه هلوکاست صهیونیست‌هاست.