ارائه الگوی یکپارچه احداث بنای نگهبانی در اراضی زراعی استان تهران
ارائه الگوی یکپارچه احداث بنای نگهبانی در اراضی زراعی استان تهران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از ارائه الگوی یکپارچه احداث بنای نگهبانی در اراضی زراعی استان تهران خبر داد.

عبدالرضا چراغعلی در جلسه تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به تعدد درخواست‌های صاحبان باغات در استان تهران جهت احداث بنای کارگری و نگهبانی، ضرورت طراحی الگوی بنای کارگری مورد بررسی قرار گرفت که این امر هم به عنوان یک الگوی یکسان بوده و هم شاخصی برای تشخیص تخلفات خارج از مصوبات می‌باشد.

وی افزود: مقرر شد به عنوان مدل تیپ بنای کارگری در دستور کار کارگروه زیربنایی قرار گیرد.

چراغعلی گفت: طرح الگوی پیشنهادی از سوی استانداری جهت ساخت بنای کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی و باغ‌ها در کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان ارائه می‌شود.

معاون استاندار تهران در ادامه افزود: ضوابط اجرای بنای مورد نظر با رعایت الگوی اجرای نقشه، مصالح و المان مشخص نسبت به اقلیم و شرایط منطقه تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است که در این جلسه مقرر شد از طرف سایر دستگاه‌های عضو این کمیسیون نیز طرح‌های پیشنهادی را ارائه و پس از بررسی و تأیید در کارگروه و شورای برنامه ریزی به عنوان الگوی نهایی ملاک عمل قرار گیرد.