از کامران تا سید مرتضی فاصله ای به وسعت یک انقلاب!
از کامران تا سید مرتضی فاصله ای به وسعت یک انقلاب!
کامران امسال ۷۴ ساله می‌شد اگر زنده بود اما سید مرتضی در سال ۷۲ دقیقاً در چنین روزی به شهادت رسید و اکنون بیست و هشتمین سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم است .


کامران امسال ۷۴ ساله می‌شد اگر زنده بود اما سید مرتضی در سال ۷۲ دقیقاً در چنین روزی به شهادت رسید و اکنون بیست و هشتمین سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم است . سیر تحول شگرف آوینی در زندگی کوتاه ۴۶ ساله پرفراز و نشیبش به گونه ای وسیع و عجیب است که باور پذیری اینکه سیدمرتضی همان کامران قبل از انقلاب است ناممکن جلوه می‌کند . فراز و فرودی که قابلیت تبدیل شدن به رمانی پرکشش و فیلم و سریالی دراماتیک را داراست . عادت کرده ایم اسطوره ها را با پاک و منزه ، بدون هیچ خطا از پشت ویترینی شیک و عاری از هر گونه گرد و غبار ببینیم . به این خاطر است که نمی‌خواهیم باور کنیم که شاید تختی خودکشی کرده باشد و یا شهید فهمیده کودکی ترک تحصیل کرده بوده است و نه یک دانش آموز . با این نگاه رویایی به اسطوره ها؛ پذیرفتن سیدمرتضی هیپی ، سیگاری ، قرتی مآب سخت و عجیب است اما همین کنتراست شدید و سیر از فرش به عرش است که کامران را به سید مرتضی تبدیل و آوینی را جاودان می سازد . زندگی آوینی دو نیمه مجزا و کاملاً متفاوت از هم دارد که وقوع انقلاب اسلامی خط مقسم این دو نیمه است . در نیمه اول با کامرانی مواجه هستیم که معماری می خواند سپس روی به فلسفه می اورد و در نهایت سری به عرفان می زند . شعر می گوید و سیگار می کشد ، ریش پرفسوری می گذارد و به قول خودش ژست روشنفکری می گیرد و اما در نیمه دوم با سیدمرتضائی که تمام باورهای قبلی خود را نفی می کند ، نوشته هایش را می سوزاند و از درون این آتش ققنوس وار آوینی جدید متولد می شود . از آوینی حجم زیادی نوشته در قالب یادداشت و کتاب بر جای مانده است اما این ویژگی خاص سید مرتضی در نیمه دوم زندگی نیست چرا که پیش از انقلاب هم دست به قلم بود و نویسنده. ویژگی تبلور یافته سیدمرتضی در پس از انقلاب صیقل یافتن نوع نگاه او به هستی ، انسان و جایگاه انسان در آفرینش است . به گفته خودش ” باید در جستجوی حقیقت بود و این متاعی است که هر کس براستی طالبش باشد آن را خواهد یافت ” . اندیشه های آوینی در گذر زمان روز به روز از تعلقات روشنفکرمابانه فاصله می گیرد و در روایت فتح با ان گویندگی منحصر به فرد و صدای جادویی به سطحی خالص و ناب دست می‌یابد. روایت فتح نشان می‌دهد که کامران دیروز گام به گام در حال اوج‌گیری و جدا شدن از زمین است و انگونه که خود می گفت ” حالا از یک راه طی شده با شما حرف می زنم ” . سید مرتضی در این سیر تحولی به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر یک روایتگر صرف رزمندگان و شهدا نیست بلکه خود تبدیل به یک شهید زنده شده بود که گوئی آنچه را می گوید می بیند . در بیستم فروردین ۷۲ سید مرتضی روایتگر اسطوره‌ها خود تبدیل به اسطوره می‌شود ، اما اسطوره‌ای که مروری بر زندگانیش نشان می‌دهد که او نیز یک انسان بوده است با تمام فراز و فرودها و کمی و کاستی ها .
آوینی درست تشخیص داده بود ” پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند ” .راه طی شده ای که سیدمرتضی از ان با ما حرف می زند راه ماندگاری و راه رستگاری است ؛ می شود اگر بخواهیم.