اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر اعلام شد / رنگ بندی کرونایی شهرستان‌ های کشور
اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر اعلام شد / رنگ بندی کرونایی شهرستان‌ های کشور
رنگ‌بندی نهایی شهرستانها برای نوروز ۱۴۰۰ توسط وزارت بهداشت اعلام شد.
اسامی شهرهای ممنوعه برای سفر

۹ شهرستان قرمز، ۳۱ شهرستان نارنجی، ۲۹۵ شهرستان زرد و ۱۱۳ شهرستان آبی هستند. خروج خودروهای بومی از شهرستان‌های قرمز و نارنجی و ورود خودروهای غیربومی به آن‌ها ممنوع است.