استاندارد ۲۲ درصدی آسانسور بیمارستان ها قابل قبول نیست
استاندارد ۲۲ درصدی آسانسور بیمارستان ها قابل قبول نیست
استاندار تهران گفت: اینکه ۲۲ درصد آسانسور بیمارستان ها استاندارد می باشد قابل قبول نیست که حتما در این زمینه ورود پیدا می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای استاندارد که با حضور شریعتی رئیس سازمان استاندارد کشور، چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران؛ عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران و دیگر مسئولان برگزار شد اظهار داشت: در مورد عبور و مرور دستگاه های حمل بتن با توجه به اثرگذاری بتن در ایمنی ساختمان در جلسه شورای ترافیک استان عبور و مرور ماشین های حمل بتن به شرط استاندارد بتن تعیین تکلیف می شود.

وی افزود: اینکه ۲۲ درصد آسانسور بیمارستان ها استاندارد می باشد قابل قبول نیست که حتما در این زمینه ورود پیدا می کنیم تا نسبت به تسریع بخشیدن به استانداردسازی آسانسورهای بیمارستان ها اقدام شود.

استاندار تهران با بیان اینکه اداره استاندارد استان تهران ۷ درصد اعتبارات با ۲۰ درصد اختیارات را دارد بیان کرد: در مورد ممانعت برخی دستگاه ها از بازرسی استاندارد لیست دستگاه هایی که همکاری نمی کنند اعلام شود تا با آنها برخورد شود؛ چراکه دستگاه های استانی و ملی مکلف به همکاری هستند.

محسنی بندپی سپس گفت: لیست شهربازی ها از سوی شهرداری ها به اداره استاندارد ارسال شود و اقدامات مختلف در حوزه استاندارد صورت گیرد تا شرایط مطلوب برای شهروندان فراهم شود.