استراتژی “مرگ با هزار ضربه چاقو” و هنر ایران
استراتژی “مرگ با هزار ضربه چاقو” و هنر ایران
چندی قبل نخست وزیر اسرائیل از استراتژی جدید این کشور بر علیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «مرگ با هزار ضربه چاقو» رونمایی کرد. بر اساس این استراتژی جدید " ایجاد بحران ها و تنش های کوچک اما گسترده اقتصادی، سیاسی و حقوقی جای مقابله و مواجهه مستقیم را خواهد گرفت.

▫️چندی قبل نخست وزیر اسرائیل از استراتژی جدید این کشور بر علیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «مرگ با هزار ضربه چاقو» رونمایی کرد. بر اساس این استراتژی جدید ” ایجاد بحران ها و تنش های کوچک اما گسترده اقتصادی، سیاسی و حقوقی جای مقابله و مواجهه مستقیم را خواهد گرفت.

🔴 در مواجه با این استراتژی دو نکته مهم وجود دارد:

۱️⃣ شتاب زدگی آفت تصمیم گیری است لذا دستگاه سیاست خارجی در کنار نهادهای امنیتی و نظامی می بایست به گونه ای عمل نمایند که بحرانهای مصنوعی ایجاد شده در منطقه به نحو مناسب و به دور از شتابزدگی مدیریت شوند.

۲️⃣ در این طرح جدید دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی ایران براساس تئوری تصورات معکوس به دنبال ایجاد تصورات منفی در افکار عمومی منطقه و ایجاد بدبینی در میان آنها هستند. تئوری تصورات معکوس بر این فرض مبتنی است که اگر برای مدتی طولانی بین مردم دو کشور رویارویی و تخاصم در جریان باشد در آنها گرایشات مخرب ، ثابت و تحریف شده ای پرورش می‌یابد که هریک از آنها خود را برتر، مظلوم تر و صلح جو تر دانسته و طرف مقابل را فریب کار، امپریالیست و جنگ طلب می پندارد. انگاره ای که میتواند تا سالهای زیادی تنور اختلافات را روشن نگه دارد. در چنین مواقعی جهت کاهش تنشها می‌بایست از طریق ابتکارات و طرحهای جدید از طریق همکاریهای مشترک در راستای ایجاد صلح و ثبات در منطقه قدم برداشته شود همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در اوج تنش ها در مرز شمال غربی کشور به جای افتادن در تله در اقدامی هوشمندانه به دولت آذربایجان پیشنهاد همکاری و دوستی داده است.

🔻 هنر حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تاکنون این بوده است که علی رغم برگزاری رزمایش نظامی و نمایش اقتدار و اراده جمهوری اسلامی در دفاع از منافع ملی ، هوشیارانه از «تله» دشمن عبور کرده‌ و با نزدیکی با همسایگان مانع ایجاد‌ درگیری‌های منطقه ای شده است. لذا به نظر می رسد استراتژی ضربه با هزاران چاقو از همین ابتدا محکوم به شکست است‌.