استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در جهت مطالعات دانش بنیان
استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در جهت مطالعات دانش بنیان
به کارگیری توان علمی و پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق شعار سال

دکتر دوکانه ای فرد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه با رضا طاهرخانی سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند دیدار و گفتگو کردند.

رضا طاهرخانی با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” گفت: شهرستان دماوند، در حوزه های کشاورزی و تولیدات صنعتی ظرفیت های بسیار بالایی در کشور دارد که می توان با بکارگیری شرکت های دانش بنیان مرتبط با موضوعات مختلف، سطح تولیدات بخش های مختلف شهرستان را افزایش داد تا زمینه اشتغالزایی بیشتری در شهرستان فراهم گردد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند افزود: ازظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در شهر رودهن باید در جهت مطالعات دانش بنیان مرتبط با موضوعات مورد نیاز شهرستان بهره گرفت تا شاهد شکوفایی حوزه های مختلف علمی و رشد مجموعه شهرستان دماوند باشیم که حتما در این مقوله از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه در تحقق شعار سال استفاده خواهد شد