استقرار ۱۴۸ شعبه اخذ رای در شهرستان دماوند/ ۷۰ درصد جمعیت ۱۲۵ هزار نفری شهرستان واجد شرکت در انتخابات هستند
استقرار ۱۴۸ شعبه اخذ رای در شهرستان دماوند/ ۷۰ درصد جمعیت ۱۲۵ هزار نفری شهرستان واجد شرکت در انتخابات هستند
در این دوره از انتخابات، آموزش در حوزه های مختلف به ۳۵۰۰ نفر صورت گرفت که این افراد در روز برگزاری انتخابات، بخش عمده‌ای از زحمات را در پای صندوق های رأی برعهده خواهند داشت.

👤حیدری، فرماندار دماوند:
▫️با توجه به جمعیت ۱۲۵ هزار نفری در شهرستان دماوند، حدود ۷۰ درصد از جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و می‌توانند با انتخاب خود در حوزه های شهری، روستایی و ریاست جمهوری، در مدیریت کشور سهیم باشند.

▫️در این دوره از انتخابات، آموزش در حوزه های مختلف به ۳۵۰۰ نفر صورت گرفت که این افراد در روز برگزاری انتخابات، بخش عمده‌ای از زحمات را در پای صندوق های رأی برعهده خواهند داشت.

▫️همچنین ۱۴۸ شعبه در شهرستان دماوند مدنظر قرار دارد که از این تعداد، ۶۷ شعبه روستایی و ۸۱ مورد شهری است.

▫️با توجه به دستور اکید وزارت کشور و تأکیدات استاندار محترم مبنی بر اتخاذ راهکار به منظور رأی‌گیری از بیماران قرنطینه کرونا، تدابیر لازم اندیشیده شده و شعبه سیاری با هماهنگی قبلی به این منظور اختصاص خواهند یافت.