اطلاعیه شهرداری دماوند جهت نصب پلاک های املاک شهر دماوند
اطلاعیه شهرداری دماوند جهت نصب پلاک های املاک شهر دماوند
بر اساس روال جدید، پلاک های قبلی پس از مدتی برچیده خواهد شد و شهرداری فایل مربوطه جدید را در اختیار ادارت خدمات رسان و پست به رایگان خواهد گذاشت و مبنا پلاک جدید خواهد بود.

به اطلاعیه همشهریان عزیز می رساند: در طول سال های گذشته تعدادی پلاک  بین شهروندان عزیز توزیع گردیده بود.

بعد از گذشت سال ها و ساخت و سازهای صورت گرفته، این پلاک ها از نظم طبیعی خود خارج شد؛ بدین معنی که ملکی یا پلاک نداشت یا یک شماره پلاک در یک کوچه یا معبر چندین بار تکرار شده بود.

در  طرح پلاک گذاری جدید این مشکل مرتفع گردیده و بر اساس طرح تفصیلی پیاده شده کلیه اطلاعات ملک برای مالک از جمله کد نوسازی با دادن شماره پلاک قابل دسترسی خواهد بود و ثابت خواهد ماند.

دغدغه واقعی شهروندان عزیز این است که شماره پلاک قبلی چه خواهد شد؟
بر اساس روال جدید، پلاک های قبلی پس از مدتی برچیده خواهد شد و شهرداری فایل مربوطه جدید را در اختیار ادارت خدمات رسان و پست به رایگان خواهد گذاشت و مبنا پلاک جدید خواهد بود.

لذا حذف پلاک قبلی برای یکدستی  و ایجاد نظم منطبق بر اصول اجتناب ناپذیر بوده و ان شاءالله مشکلات قبلی با همکاری و مشارکت شهروندان محترم و ادارات مربوط حل خواهد شد.

ضمنا در این طرح املاکی که ساخته نشده اند دارای پلاک هستند و با مراجعه به دفتر روابط عمومی و ارائه سند مالکیت و یا در لحظه اخذ جواز میتوانند دریافت کنند.

در حال حاضر این طرح در چند محله به صورت نمونه اولیه (پایلوت) اجرا شده است از جمله احسان ها، عرفان ها، شهرک امامیه، شهرک روح افزا و شهرک سپاه