افتتاح طرح تامین آب شرب مجتمع ۵ روستای شهرستان دماوند
افتتاح طرح تامین آب شرب مجتمع ۵ روستای شهرستان دماوند
طرح تامین آب شرب مجتمع ۵ روستای دماوند شامل اجرای خط انتقال آب به طول ۱۱.۵ کیلومتر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث ساختمان تاسیس برقی و کلرزنی، احداث مخزن بین راهی، احداث ایستگاه پمپاژ برای آب‌رسانی به روستاهای وادان، هاشمک، احداث ایستگاه پمپاژ برای روستای اسلام آباد به همراه احداث حوضچه فشارشکن است.

صبح امروز طرح تامین آب شرب مجتمع ۵ روستای شهرستان دماوند با حضور مدیرکل آبفای استان تهران، نماینده مردم در مجلس، فرماندار دماوند، ائمه جمعه، مدیرعامل آبفای شرق استان، بخشدار و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.
طرح تامین آب شرب مجتمع ۵ روستای دماوند شامل اجرای خط انتقال آب به طول ۱۱.۵ کیلومتر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث ساختمان تاسیس برقی و کلرزنی، احداث مخزن بین راهی، احداث ایستگاه پمپاژ برای آب‌رسانی به روستاهای وادان، هاشمک، احداث ایستگاه پمپاژ برای روستای اسلام آباد به همراه احداث حوضچه فشارشکن است.

پروژه آبرسانی به روستاهای اسلام آباد، هاشمک، کالدشت پایین، کالدشت بالا و وادان، شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق ۴۰ متر و به طول ۱۱.۵ کیلومتر خط انتقال لوله گذاری به همراه احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن بین راهی است.
میزان آب تولیدی پروژه مذکور ۱۷۲۸ مترمکعب در شبانه روز است که با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال در راستای تامین آب شرب پایدار برای ۴۲۰۰ نفر از ساکنین روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند افتتاح گردید.