افتتاح فاز نخست کارخانه تولید بتن آماده شرفی توسط فرماندار شهرستان دماوند
افتتاح فاز نخست کارخانه تولید بتن آماده شرفی توسط فرماندار شهرستان دماوند
گفتنی است این مجموعه در حال حاضر با تولید روزانه ۱۵۰۰ مترمکعب بتن آماده و با سرمایه ایی بالغ بر ۸۱۰ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی ۸۰ نفر به صورت مستقیم اقدام به تولید بتن آماده می کند.

فاز نخست کارخانه تولید بتن شرفی توسط فرماندار شهرستان دماوند و رئیس سازمان صمت مورد بهره برداری و افتتاح قرارگرفت.

رضاطاهرخانی، سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند به همراه رئیس صمت و معاون فنی عمرانی فرمانداری شهرستان دماوند با حضور در کارخانه تولید بتن شرفی ضمن بازدید از این محل، فاز نخست آن توسط مسئولین  مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است این مجموعه در حال حاضر با تولید روزانه ۱۵۰۰ مترمکعب بتن آماده و با سرمایه ایی بالغ بر ۸۱۰ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی ۸۰ نفر به صورت مستقیم اقدام به تولید بتن آماده میکند که پیش بینی شده است در طرح توسعه ایی خود در فاز دوم، این کارخانه اقدام به تولید قطعات پیش ساخته ازقبیل نیوجرسی، تیرهای بتنی چراغ برق، جدول و شمع بتن را داشته باشد.