افتتاح پایگاه سلامت مسکن مهر گیلاوند
افتتاح پایگاه سلامت مسکن مهر گیلاوند
این پایگاه ظرفیت ارائه خدمات به جمعیت ۱۲۰۰۰ نفر را دارا می باشد

همزمان با آخرین روز از هفته دولت، پایگاه سلامت برونسپار مسکن مهر گیلاوند با حضور معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان و مدیر و معاونین شبکه بهداشت و درمان افتتاح شد.

در این مراسم رضایی مهر، ضمن بازدید از واحد مذکور اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم مردم مسکن مهر گیلاوند به واحد ارائه خدمات بهداشتی از تلاش های بی وقفه ی شبکه بهداشت و درمان دماوند در راستای ایجاد سهولت دسترسی مردم به مراقبت های اولیه سلامت قدردانی نمودند.

در ادامه دکتر خیرخواه، مدیر شبکه بهداشت و درمان دماوند اظهار داشت: با افتتاح پایگاه سلامت مسکن مهر گیلاوند درحال حاضر جمعیتی بالغ بر ۸ هزار نفر از شهروندان محترم مسکن مهر از مراقبت های اولیه سلامت از جمله مراقبت مادر و کودک، واکسیناسیون، مراقبت های نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان بصورت “رایگان” بهره مند خواهند شد.

همچین این پایگاه ظرفیت ارائه خدمات به جمعیت ۱۲۰۰۰ نفر را دارا می باشد.