افزایش ۲۵ درصدی بیماران سرپایی علائم کرونا در شهرستان دماوند
افزایش ۲۵ درصدی بیماران سرپایی علائم کرونا در شهرستان دماوند
۷ بیمار کرونایی در بیمارستان سوم شعبان بستري هستند

مسلمی‌فرد، رئیس بیمارستان سوم شعبان دماوند:

❇️با توجه به اینکه دماوند یک شهرستان گردشگری است همیشه در پیک‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که رشد بیماری در دماوند به سرعت آغاز شده و با توجه به گردشگرپذیر بودن این شهرستان به کندی رو به اتمام می‌رود.

❇️در حال حاضر شرایط حاکم در بیمارستان شعبان این است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش بیماران سرپایی با علائم کرونا را شاهد هستیم، طبق بررسی‌ها این علائم بیشتر شبیه سرماخوردگی هستند و همراه با سرفه می‌باشند.

❇️با توجه به وضعیت بستری به نقطه امنی رسیده بودیم و تقریبا روزهای صفر در بستری‌ کرونا را تجربه کردیم اما متاسفانه در یک هفته گذشته روند افزایشی در بیماران بستری داشتیم.

❇️در حال حاضر ۲ بیمار کرونایی در بخش آی سی یو و ۲ بیمار کرونایی در بخش سی سی یو بستری هستند همچنین ۳ بیمار در بخش عادی بستری می‌باشند لذا مجموعا ۷ بیمار کرونایی در بیمارستان سوم شعبان بستری هستند.