امام خمینی؛ امام تحوّل خواهی و تحول آفرینی
امام خمینی؛ امام تحوّل خواهی و تحول آفرینی
مبنای تحول خواهی و تحول آفرینی امام در" تحول در خود" بود.او در سن ّ۶۲سالگی و در ۱۵خرداد ۱۳۴۲ قیام کرد. این یعنی بیش از ۴۰سال به خودسازی و سلوک فردی پرداخت.او بدون خودسازی و تحول در خود نمی توانست در مردم و مریدانش تحول ایجاد کند

امروز؛ ۱۴خرداد ۱۴۰۰،سی و سومین سالروز ارتحال بزرگمردی است که تاریخ زندگی انسان،بسان او کمتر به خود دیده است.بی تردید ،پس از اولیای معصوم الهی علیهم سلام الله،
کمتر کسی را در تراز آن یگانه دوران می توان یافت.
شخصیت او آنچنان است که باید رشته های پژوهشی و تحصیلی ” خمینی شناسی” تاسیس شود و در باره شخص او،شخصیت او،سلوک و عرفان او،مشی و منش او،اهداف و ابعاد قیام و انقلاب او و حکومت و نظامی که او بنیان نهاد،
سالهای سال بحث و بررسی و کندو کاو شود.

🔶 خامنه ای؛ خمینی شناس بزرگ زمانه

بدون تردید اولین و بی نظیرترین و مطمئن ترین منبع در شناخت اندیشه و مرام امام خمینی،پیامها و بیانات رهبر انقلاب اسلامی است.فقط یک قلم از این پیامها و بیانات،
پیام ایشان به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام در خرداد ماه۱۳۶۹ است.من معتقدم اگر کسی بخواهد امام را به خوبی بشناسد حتما باید به این پیام مراجعه کند.
بعدها ایشان در هر ۱۴خرداد بیاناتی داشته و در هر مناسبتی ازامام سخن گفته اند.همه این آثار بهترین و بی واسطه ترین منبع برای خمینی شناسی است.

🔶 امام خمینی، امام تحول بود

در سخنرانی سال گذشته رهبر انقلاب امام خمینی به عنوان “امام تحول” مطرح گردید.این که چرا رهبر انقلاب در چنین شرایطی امام را بعنوان “امام تحول” مطرح می کنند،فرصتی دیگر را می طلبد، اجمالا این که ؛ اکنون ودرسالهای آغازینِ گام دوم انقلاب اسلامی؛ نظام اسلامی نیاز به” تحول” دارد.تحقق دولت اسلامی که مرحله ی سوم ازفرایند تمدن سازی است نیاز به تحول دارد،آن هم یک تحول بنیانی در حوزه حکمرانی و مدیریت که محور آن” نیروسازی” است.

🔶 فهرستی از تحولاتی که امام خمینی به وجود آورد

در باره تحولاتی که به برکت امام راحل به وجود آمد سخن فراوان است.در این مقال به فهرستی برای مطالعه و تاملات بیشتر اشاره می کنم:

اول- مبنای تحول خواهی و تحول آفرینی امام در” تحول در خود” بود.او در سن ّ۶۲سالگی و در ۱۵خرداد ۱۳۴۲ قیام کرد.
این یعنی بیش از ۴۰سال به خودسازی و سلوک فردی پرداخت.او بدون خودسازی و تحول در خود نمی توانست در مردم و مریدانش تحول ایجاد کند.

دوم- محور تحول خواهی امام خمینی،بر مدار خداخواهی بود.او همه جهان را آئینه خدا می دید.اساسا برای خودش نقشی قائل نبود.او همیشه می گفت؛ ما ازخدائیم هَمَه! واین را از بُنِ جان قبول داشت.
او از ۱۵سالگی اهل سحر بود.نیم قرن زیارت عاشورای باصد لعن و سلامش ترک نشده بود.او ازهیچ کس جزخدا نمی ترسید.او محول الحول و الاحوال را فقط و فقط خدا می دانست.او مردم را به خودش دعوت نکرد؛ به خدا دعوت کرد.

سوم- هدف تحول خواهی و تحول آفرینی امام،” تحول انسان ها” بود.فلذا از همان ابتدای کار،بنایش را بر تربیت شاگردان زبده و انسان ساز مانند شهید مطهری و صدوقی و مدنی و قاضی و مفتح و صدها انسان مربی و مصلح نهاد.
۱۵سال پای این کار ایستاد از خرداد ۴۲تا بهمن ۵۷. در سال ۴۳ ،می گفت سربازان من در گاهواره هاهستند! و درست می گفت.او تحول در جان انسانها می دانست و چنین کرد.
انقلاب او انقلاب در جان انسانها بود.نگاه آدمها را عوض کرد.
جامعه را زیر و رو کرد.باتحول در جانها تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رقم خورد.درطول این ۴۲سال علیرغم همه دشواریهای داخلی وخارجی این روح تحول خواهی ملت تحول یافته به دست اوست که در دهه چهارم انقلاب حججی ها تربیت می شوند.

چهارم- او روح تحول خواهی را نه برای مردم ایران بلکه برای همه جهان می خواست.جهان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خمینی، جهان دیگری است.آنقدر مهم است که نه فقط ایران را بلکه دنیا را می توان به جهان قبل ازانقلاب و جهان پس ازانقلاب،تقسیم کرد.

چه کسی فکر می کرد یک سید ناشناخته مانند ابراهیم زکزاکی بتواند در نیجریه ۲۵میلیون مسلمان شیعه انقلابی تربیت کند.شیخ ابراهیم همیشه می گفت با یک بار دیدن امام خمینی آتشی به جانم افتاد .. وتو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل!! در تحولات کنونی منطقه و در کار کارستان یک شاگرد مکتب خمینی؛ حاج قاسم عزیز که ارتش بین المللی مقاومت را بنانهاد.درست در زمانی که کمتر کسی تصور می کرد و درست از دل سخت ترین و پیچیده ترین و سهمگین ترین جنگهای سیاسی و نظامی و رسانه ای!

و در این باره سخن بسیار است.مطالعه بیانات امام خامنه ای در این باره به سخنان ایشان در۱۴خرداد ۹۹ توصیه میشود.