امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم حضوری است
امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم حضوری است
امتحانات خردادماه ۱۴۰۰، برای دانش آموزان پایه «نهم» و «دوازدهم» به صورت حضوری است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد :
امتحانات خردادماه ۱۴۰۰، برای دانش آموزان پایه «نهم» و «دوازدهم» به صورت حضوری است.

در سایر پایه‌ها، مسئولیت ارزشیابی دروس، برعهده مدیر مدرسه و بر اساس «تصمیم شورای مدرسه» خواهد بود.