امیر حسین روان به عنوان مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان دماوند انتخاب شد
امیر حسین روان به عنوان مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان دماوند انتخاب شد
اولین جلسه هئیت مدیره مجمع خیرین شهرستان دماوند به دبیری جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند برگزار شد

اولین جلسه هئیت مدیره مجمع خیرین شهرستان دماوند به دبیری جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند برگزار شد.

پیرو رای‌گیری انجام شده در دوازدهم تیرماه سال ۱۴۰۱، حسین آرمودیان، سعید طاهری،سعید ملا محمدی، مهدی مقتدایی، سید محمد صدیقی، علی اکبر چراغی و روح الله امان به عنوان اعضای هیئت مدیره خیرین مجمع خیرین شهرستان دماوند و محمد تقی تقی‌زاده دادستان شهرستان به عنوان بازرس انتخاب شدند.

در این نشست مقرر شد تابلویی در مکان عمومی شهرستان دماوند جهت کمک به مجمع خیرین نصب خواهد شد.

در اولین نشست مجمع خیرین شهرستان دماوند امیر حسین روان به عنوان مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان دماوند انتخاب گردید.