انتخابات در موعد مقرر برگزار می‎شود
انتخابات در موعد مقرر برگزار می‎شود
در مقاطع مختلف دوران پس از انقلاب تحت هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده، در این شرایط هم قطعا انتخاباتِ ۲۸ خرداد به تعویق نمی‎افتد و دولت هیچ برنامه ‎ای برای این موضوع ندارد.

▫️رئیس ستاد انتخابات اظهار کرد : در مقاطع مختلف دوران پس از انقلاب تحت هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده، در این شرایط هم قطعا انتخاباتِ ۲۸ خرداد به تعویق نمی‎افتد و دولت هیچ برنامه ‎ای برای این موضوع ندارد.