انتخاب فرماندار جدید دماوند وبازنگری در چشم انداز شهرستان
انتخاب فرماندار جدید دماوند وبازنگری در چشم انداز شهرستان
در چند روز گذشته استانداری تهران از ۱۲ دستگاه برتر استان و ۴فرمانداری پردیس،ری،ملارد،شهریار تقدیر به عمل آورد. در این ارزیابی فرمانداری دماوند نتوانست به رتبه قابل تقدیر دست یابد، از این رو باید دید ارزیابی استانداری تهران برای فرمانداری شهرستان دماوند چگونه بوده است و فرمانداری در چه زمینه هایی فعالیت مثبت و خوب داشته است و در چه زمینه هایی نتوانسته است، آن طور که شاید و باید رتبه خوبی بدست آورد و این سنگ محکی باشد تا در دوره جدید فرمانداری به آن نقاط قوت و منفی توجه گردد.

در چند روز گذشته استانداری تهران از ۱۲ دستگاه برتر استان و ۴فرمانداری پردیس،ری،ملارد،شهریار تقدیر به عمل آورد.

⏹ ظاهراً برای ارزیابی فرمانداران ۲۷ شاخص وجود دارد که اهم آن شامل:

🔸ارتقاء امنیت پایدار
🔹هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی
🔸هماهنگی امور اقتصادی
🔹توسعه مشارکت و نشاط سیاسی
🔸توسعه شهری و روستایی
🔹مدیریت بحران
🔸امور زنان و خانواده و جوانان
🔹برنامه ریزی، پشتیبانی و ارتقاء سلامت اداری
🔸تعامل با رسانه ها
🔹تعامل با شوراها
🔸پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندی
می باشد

❗️در این ارزیابی فرمانداری دماوند نتوانست به رتبه قابل تقدیر دست یابد، از این رو باید دید ارزیابی استانداری تهران برای فرمانداری شهرستان دماوند چگونه بوده است و فرمانداری در چه زمینه هایی فعالیت مثبت و خوب داشته است و در چه زمینه هایی نتوانسته است، آن طور که شاید و باید رتبه خوبی بدست آورد و این سنگ محکی باشد تا در دوره جدید فرمانداری به آن نقاط قوت و منفی توجه گردد.

⏹این روزها با اینکه هنوز استاندار مشخص نشده است، چند نفر به عنوان فرماندار شهرستان دماوند مطرح شده اند وظاهرادر بین این اسامی از کسی نام برده می شود که هم کنون فرماندار یکی از شهرستان های اطراف می باشد ولی جزءفرمانداران برتر محسوب نشده است.
حال این سوال مطرح می شود فرمانداری که در شهرستان خود نتوانسته رتبه حائز تقدیر را بدست آورد،رواست در شهرستان دماوند به عنوان فرماندار انتخاب گردد؟

✔️ضرورت دارد کسی برای فرمانداری شهرستان دماوند انتخاب شود که ظرفیت اجرای شاخص های فوق الذکر را داشته باشد و به زوایای مختلف مسائل و مشکلات شهرستان اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی منطقه آشنا باشد و از همه مهمتر از اهالی همین شهرستان باشد.

⏹شایسته است بزرگان شهرستان که در تهران و مرکز دستی بر آتش دارند نیز دراین رابطه کمک و مساعدت نمایند تا فردی برای فرمانداری شهرستان انتخاب شود که با کار و فعالیت جهادی، بینش عمیق فکری و سیاسی جبهه انقلاب اسلامی، اهل تعامل با مردم، شوراها، جوانان و با مدیریت قوی و انقلابی باشد.

  • ⏹ فوری ترین برنامه فرماندار جدید برای شناخت مشکلات ومعضلات ویا نقاط قوت وضعف، تشکیل کارگروه های اصلی شهرستان در همه زمینه ها بویژه دربخش های کشاورزی و اقتصادی می باشد تا در اسرع وقت برای پیشرفت همه جانبه شهرستان ، راه حل های کوتاه مدت ودراز مدت تعیین گردیده وبه مورد اجرا درآید.

✔️رنامه چشم انداز شهرستان دماوند تا ۱۴۰۰می باشد، ضروری است اجرای آن از طرف ادارات موردارزیابی قرار گرفته و با توجه به شرایط منطقه و استقرار دولت جدید،مجددا بازنگری شود.