انتخاب هیئت رئیسه شورای مشورتی جوانان شهرستان دماوند
انتخاب هیئت رئیسه شورای مشورتی جوانان شهرستان دماوند
در این نشست طبق آرا طبق آرا، به ترتیب محسن پناهی کیا به عنوان نایب رئیس شورا، امیر مهدی طهرانیان، دبیر اول، محمد عرب سرهنگی، دبیر دوم و آرمین کافی به عنوان سخنگوی شورای جوانان و همچنین احسان دماوندی، علی شاه صفی، مهدی موحد، محمد صالح همتی و آرمودیان به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند

جلسه شورای مشورتی جوانان با موضوع تصویب اساسنامه شورای مشورتی جوانان و انتخاب هیئت رئیسه با حضور ابوالفضل حلیم زمهریر معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و اعضای این شورا در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری شهرستان دماوند تشکیل شد.

گفتنی است در این جلسه اساسنامه شورای مشورتی جوانان شهرستان دماوند مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت و کارگروه‌های ۸ گانه شامل ورزش، عمران، رسانه و فضای مجازی، بهداشت و سلامت، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد و اشتغال، گردشگری و محیط زیست، کشاورزی و دامپروری تشکیل و اعضای کارگروه‌ها مشخص شدند.

در این نشست، انتخابات شورای مرکزی جوانان برگزار و طبق آرا، به ترتیب محسن پناهی کیا به عنوان نایب رئیس شورا، امیر مهدی طهرانیان، دبیر اول، محمد عرب سرهنگی، دبیر دوم و آرمین کافی به عنوان سخنگوی شورای جوانان و همچنین احسان دماوندی، علی شاه صفی، مهدی موحد، محمد صالح همتی و آرمودیان به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.

مطابق اساسنامه، ریاست جلسات شورای جوانان بر عهده ی فرماندار شهرستان دماوند خواهد بود.