انتصاب اعضای جدید هیات نجات غریق و غواصی شهرستان دماوند
انتصاب اعضای جدید هیات نجات غریق و غواصی شهرستان دماوند
نشست مشترک مقدم رئیس اداره ورزش و جوانان با شایسته پور رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان دماوند در دفتر اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

نشست مشترک مقدم رئیس اداره ورزش و جوانان با شایسته پور رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان دماوند در دفتر اداره ورزش و جوانان برگزار شد. در این نشست در خصوص ارتقاء سطح ناجیان در دماوند و مشکلات موجود این رشته ورزشی و برگزاری کلاس آمادگی ناجیان در سطح شهرستان مواردی مطرح و حاضرین در جلسه در این زمینه به بحث و گفتگو پرداختند.

در ادامه این جلسه طی احکامی از سوی شایسته پور رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان اعضای جدید هیات به شرح ذیل منصوب و توسط مقدم رئیس اداره ورزش و جوانان اهداء شد.

۱- مسعود سنقری دبیر هیات
۲- مهدیه خادمی مسئول کمیته آب درمانی