انتقاد معاون اقتصادی استاندار تهران از فقر شدید تصمیم گیری کارشناسی در خصوص زنجیره گندم، آرد و نان
انتقاد معاون اقتصادی استاندار تهران از فقر شدید تصمیم گیری کارشناسی در خصوص زنجیره گندم، آرد و نان
معاون استاندار تهران با انتقاد از فقر شدید تصمیم گیری کارشناسی در خصوص زنجیره گندم، آرد و نان گفت: انتظار می رود مدیران در تصمیم گیری جانب کارشناسی را رعایت کنند.

حشمت اله عسگری با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد قیمت بخشی از زنجیره کالایی بدون توجه به سایر اجزای زنجیره خطای جدی کارشناسی و مدیریتی است، اظهار داشت: متاسفانه همواره شاهدیم در زنجیره ها تصمیم گیری یکجا صورت نمی گیرد بلکه جزیی را بازنگری کرده و بعد از بهم ریختن بازار مجبور به تصمیم گیری در خصوص سایر بخش ها می شوند. نمونه بارز آن زنجیره شیر و لبنیات و همچنین زنجیره گندم آرد و نان است.

وی افزود: متاسفانه هر بار که قیمت جدیدی برای گندم اعلام می گردد یک قیمت جدید به قیمت های موجود آرد و به تبع آن نان اضافه می شود که مردم را حسابی گیج کرده است.

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه امروز شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده است بدون‌تغییر قیمت نان قیمت گندم با ۵۰ درصد افزایش به ۷۵۰۰ تومان رسیده است، عنوان کرد: صرف نظر از یارانه سنگین و آثار تورمی آن مگر می شود نسبت به سایر اجزای زنجیره آرد و نام بی تفاوت بود؛ اکنون دولت آرد را با چند قیمت ۶۶۵ تومان، ۹۰۰ تومان، ۲۷۰۰ تومان و ۵۵۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار می دهد که ضمن هدر رفت شدید آرد از شبکه سیستم قیمت ها را در کشور بهم‌ریخته است و انتظار می رود مدیران در تصمیم گیری جانب کارشناسی را رعایت کنند.