انسداد و پلمپ ۵۰ حلقه چاه غیر مجاز حریم چاه شرب روستای حصار در منطقه قراج
انسداد و پلمپ ۵۰ حلقه چاه غیر مجاز حریم چاه شرب روستای حصار در منطقه قراج
در این بازدید دادستان شهرستان دماوند ضمن تقدیر از اقدامات امور منابع آب بر استمرار اعمال وظایف حاکمیتی امور تاکید نمودند.

🔹دادستان شهرستان دماوند به همراه مدیر امور منابع آب دماوند از اقدامات این اداره در جهت انسداد و پلمپ ۵۰ حلقه چاه غیر مجاز در حریم چاه شرب روستای حصار در منطقه قراج شهرستان دماوند بازدید بعمل آورد.

🔸مدیر امور منابع آب دماوند در خصوص موضوع توضیح داد:  با عنایت به حفاری چاههای غیر مجاز در روستای مذکور سطح آب چاه شرب روستا به شدت کاهش یافته و ساکنین محترم و ارگان ذیربط را جهت تامین آب شرب با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود که این امر با دستور اکید مقام دادستان محترم منتج به پلمپ و انسداد چاههای غیر مجاز در حریم چاه شرب گردید.   

🔹در این بازدید دادستان شهرستان دماوند ضمن تقدیر از اقدامات امور منابع آب بر استمرار اعمال وظایف حاکمیتی امور تاکید نمودند.