انعقاد تفاهمنامه جهت ساخت یک مدرسه خیرساز در روستای گرمابسرد دماوند
انعقاد تفاهمنامه جهت ساخت یک مدرسه خیرساز در روستای گرمابسرد دماوند
با توجه به اثرات نامطلوب کرونا بر امر کیفی تربیت و آموزش طی قریب به سه سال، اکنون باید درصدد باشیم که در سال تحصیلی جدید تحصیل حضوری همه دانش‌آموزان در همه مقاطع در جهت رفع آسیب‌های آموزش در فضای مجازی میسر باشد

زهرا طاولی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند:
🔹پروژه مهر امسال از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است و با تشکیل کمیته‌های ساماندهی فضا و منابع انسانی برای پیش‌بینی سال آینده برنامه ریزی‌های لازمه تنظیم گردیده است.
🔹این پیش بینی‌ها در خصوص تعداد کلاس‌ها و معلمین مقاطع مختلف است، لذا ضمن عقد تفاهمنامه با اداره کل و با توجه به فضاهای موجود قدرت ارتقای وضعیت موجود را بسنجیم.