اهدای ۳ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند در شهرستان دماوند
اهدای ۳ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند در شهرستان دماوند

مرحوم حاج منصور خطیبی، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دماوند که خود نیز جزء جامعه فرهنگی بود، در زمان حیات خود از مستمندان دستگیری می‌کرد و به محرومان خدمت رسانی می‌نمود. یکی از موارد وصیت نامه خیر نیک اندیش مرحوم حاج منصور خطیبی، خرید جهیزیه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای سه نوعروس […]

مرحوم حاج منصور خطیبی، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دماوند که خود نیز جزء جامعه فرهنگی بود، در زمان حیات خود از مستمندان دستگیری می‌کرد و به محرومان خدمت رسانی می‌نمود.

یکی از موارد وصیت نامه خیر نیک اندیش مرحوم حاج منصور خطیبی، خرید جهیزیه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای سه نوعروس تحت حمایت کمیته امداد خمینی(ره) بوده است.

فرزندان آن مرحوم جهت عمل به این وصیت، کالاهای مورد نیاز جهیزیه به ارزش ۳۰ میلیون تومان را آماده کرده و به این نهاد اهداء نمودند.