اهدای ۲۵۰ دست لباس گرم توسط خیرین انجمن حمایت از زندانیان به مددجویان ندامتگاه دماوند
اهدای ۲۵۰ دست لباس گرم توسط خیرین انجمن حمایت از زندانیان به مددجویان ندامتگاه دماوند
سرپرست ندامتگاه دماوند: خیرین و نیکوکاران در کنار کمک به پرداخت بدهی و جریمه و آزادی زندانیان، علاقمند به اهدای لباس گرم، کتاب و ابزار آموزشی و … هستند و هیچ منعی برای این کمک ها وجود ندارد و انجمن حمایت شهرستان دماوند با آغوش باز از آنها استقبال می‌کند.

سرپرست ندامتگاه دماوند گفت: با توجه به فصل سرما و با همت خیرین انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دماوند تعداد ۲۵۰ دست لباس گرم به مبلغ بیش از ۳۰ میلیون تومان به مددجویان ندامتگاه اهدا گردید.
محسنی افزود: خوشبختانه با همت بلند خیرین شهرستان دماوند در گره‌گشایی وحل مشکلات از نیازمندان که زبانزد عام وخاص بوده است و از مددجویان و خانواده‌ها نیازمند شهرستان که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند به صورت مستمر و مکرر دستگیری شده که این امر متعاقباً موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه و مشکلات خانواده زندانیان بوده است.
وی در پایان گفت: خیرین و نیکوکاران در کنار کمک به پرداخت بدهی و جریمه و آزادی زندانیان، علاقمند به اهدای لباس گرم، کتاب و ابزار آموزشی و … هستند و هیچ منعی برای این کمک ها وجود ندارد و انجمن حمایت شهرستان دماوند با آغوش باز از آنها استقبال می‌کند.