اهمیت موقعیت‌شناسی در انتخابات
اهمیت موقعیت‌شناسی در انتخابات
در موقعیت خطیر انتخابات باید هم زمان‌شناس بود و هم مکان‌شناس؛ بدین معنا که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. کنشگرانی که در مسیر انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند باید متوجه این شاخص‌های مهم باشند و به خاطر مطامع حزبی و جریانی در فرایند انتخابات رفتاری نداشته باشند که به‌جای رونق به انتخابات و حل معضلات کشور، چالش آفرین و سازنده دوقطبی‌های کاذبی باشند که فضای کشور را غبارآلود کنند تا دشمن از این فضا ماهی خود را بگیرد!

▫️یکی از مؤلفه‌های اصلی بصیرت و ازجمله مواردی که در زمان‌های مهم و سرنوشت‌ساز مانند انتخابات می‌تواند خود را نشان دهد (موقعیت‌شناسی) است. امر مهم و خطیری که هرچه آحاد مردم نسبت بدان توجیه گردند هم در میزان مشارکت و هم در انتخاب اصلح تأثیرگذار خواهد بود. موقعیت‌شناسی دارای ۲ شاخص اصلی زمان‌شناسی و مکان‌شناسی است:

۱- زمان‌شناسی: مقام معظم رهبری در خصوص زمان‌شناسی می‌فرمایند: «بعضى‌ها احساس مسئولیت داشتند در دوران مبارزات امّا نمی‌فهمیدند این را کجا خرج کنند؛ جایى خرج می‌کردند که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتىِ امام بزرگوار بود؛ بعد از انقلاب هم همین‌جور؛ تا امروز هم همین‌جور است. بعضى‌ها احساس دارند، احساس مسئولیت می‌کنند، انگیزه دارند امّا این انگیزه را غلط خرج می‌کنند؛ بد جایى خرج می‌کنند اگر این رکن نباشد، امربه‌معروفش هم اشتباهى درمى‌آید، جهادش هم اشتباهى درمى‌آید، امرِ مورد اهتمامش هم دچار خطا می‌شود و به کج‌راهه مى‌افتد».

 ۲- درست نشناختن محیط هم یکی از موانع پیش رو است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه معتقدند: «بعضی‌ها هستند محیط را درست نمی‌شناسند؛ وقتی ما محیط را نشناختیم، احتمال خطا و اشتباه برایمان زیاد است؛ وقتی‌که جنگاور و رزم‌آور ندانست کجا قرار دارد، دشمن کجا است، دوست کجا است، ممکن است سر اسلحه‌اش را به‌طرف دوست بگیرد، به خیال اینکه دارد به دشمن شلیک می‌کند؛ محیط را باید شناخت، جبهه‌بندی‌ها را باید دید، باید شناخت. بعضی از کارهایی که بعضی‌ها می‌کنند، مثل شخصی است که در سنگر خوابش برده، حالا بیدار شده و می‌بیند صدای تق‌وتوق می‌آید، نمی‌داند دشمن کدام طرف است، دوست کدام طرف است، همین‌طور بی‌هوا توپخانه را یا خمپاره را یا تفنگ را آتش می‌کند به یک سمتی؛ اتفاقاً به سمت دوست شلیک می‌شود. بعضی‌ها کارشان این‌جوری است؛ نمی‌فهمند با چه کسی دارند مبارزه می‌کنند؛ بنابراین شناخت محیط خیلی لازم است».

 بر همین اساس، در موقعیت خطیر انتخابات باید هم زمان‌شناس بود و هم مکان‌شناس؛ بدین معنا که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. کنشگرانی که در مسیر انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند باید متوجه این شاخص‌های مهم باشند و به خاطر مطامع حزبی و جریانی در فرایند انتخابات رفتاری نداشته باشند که به‌جای رونق به انتخابات و حل معضلات کشور، چالش آفرین و سازنده دوقطبی‌های کاذبی باشند که فضای کشور را غبارآلود کنند تا دشمن از این فضا ماهی خود را بگیرد!